Liberaal, pluralistisch en partijonafhankelijk sinds 1937

Verdrag van Maastricht


Op 7 februari 30 jaar geleden werd het verdrag van Maastricht opgericht. Een verdrag gericht op een communautaire en intergouvernementele samenwerking. Dit vormde de basis voor de Europese en Monetaire unie (EMU) en de gemeenschappelijke munt de euro.

De invoering van de euro zorgde voor een enorme bijdrage voor de lidstaten binnen de EU. Transactiekosten tussen de verschillende lidstaten vielen weg en maakten het dus goedkoper en veiliger om handel te drijven. Een stabiele munt die de internationale concurrentie sterk bevorderde. De export van alle producten en goederen steeg met maar liefst 43,64% tussen 2002 en 2010 in de EU. Om even kort te schetsen hoeveel dat is, in Amerika steeg de export met maar 31,54% in dezelfde periode.

De Europese munt was een sprong in de goede richting, maar misschien hebben we een afslag gemist. Namelijk het beleid rond belastingen op winsten, dividenden, inkomsten, etc. Hier is er geen communautaire regeling voor binnen de EU. In België betalen we bijvoorbeeld veel meer belastingen op winsten, inkomsten, dividenden, etc, dan in andere EU landen. Dit zorgt ervoor dat andere landen binnen de EU veel aantrekkelijker zijn dan België. Bedrijven zullen het dus steeds moeilijker hebben om zich op deze manier concurrentieel op te stellen in België.

Een overeenkomst tussen de lidstaten om gelijkaardige belastingen te hebben voor bedrijven zou in mijn ogen de Europese markt alleen maar ten goede komen. Samen met het vrij verkeer van personen en goederen zou dit ons terug op de kaart kunnen zetten. De comparatieve voordelen die verloren gaan omwille van gunstigere taksen in andere landen is nog te groot. De EU kan enkel optreden zodat de eengemaakte markt binnen de EU niet verstoord wordt door oneerlijke concurrentie, etc. Maar dit geldt enkel voor landen binnen de EU en dit zorgt ervoor dat bijvoorbeeld de Amerikaanse markt veel meer bedrijven kan aantrekken. Investeerders zullen ook eerder een land uitkiezen waar ze hun comparatief voordeel kunnen behouden. Hoge belastingen en hoge loonkosten zorgen ervoor dat bepaalde markten zoals die binnen België niet meer als aantrekkelijk worden gezien. Veel bedrijven hebben het steeds moeilijker om zich recht te houden op deze manier.

De volgende stap als vervolg op de EMU zou een verdrag moeten zijn omtrent een overeenkomst tussen de belastingen binnen de EU lidstaten. Zo kunnen we zorgen voor een eerlijkere concurrentie en een aantrekkelijkere markt en ervoor zorgen dat we in meer sectoren terug een comparatief voordeel kunnen verkrijgen. Het is nu eerder een Amerika vs China strijd omtrent sectoren als bijvoorbeeld technologie(chipsector) . Europa is eerder een achtergrond speler geworden in zulke sectoren.

Lagere en aantrekkelijkere belastingen voor winsten, inkomsten, … zullen zorgen voor meer investeringen en een sterk groeiende markt. In België zijn we momenteel onze  eigen privémarkt aan het verstoren. Uitgaande van het feit dat de gemiddelde Belg meer dan de helft van zijn inkomsten moet afgeven en de bedrijven een belangrijke hap  van hun winsten moeten derven is het begrijpelijk dat ze door de hoge belastingdruk hun vestigingen liever in andere landen installeren. 

Elke euro die teveel aan belastingen wordt betaald, is een euro die had geïnvesteerd kunnen worden in de privésector, en zodoende in innovatie, tewerkstelling, etc. Dit zal zorgen voor een economische groei die rechtsreeks ten goede komt voor iedereen. Meer jobs creëren,  meer bedrijven aantrekken, meer geld over houden om zelf over te beslissen en een aantrekkelijkere markt creëren om de comparatieve voordelen opnieuw binnen de EU te kunnen voorzien. Een hoop op een nieuw verenigd Europa die zich op een competitieve manier weer op de markt zal zetten.

Lukas Huyssen
Penningmeester LVSV Brussel 2022-2023

Bronnen:

De EU – Wat ze is en wat ze doet. (z.d.). Europa.eu. Geraadpleegd op 7 februari 2022, van https://op.europa.eu/webpub/com/eu-what-it-is/nl/#taxation

Home. (z.d.). Eurostat. Geraadpleegd op 7 februari 2022, van https://ec.europa.eu/eurostat


Een reactie achterlaten