LVSV Brussel

Liberaal, pluralistisch, partijonafhankelijk en vrijzinnig sinds 1937


Bestuur

Akbar-Ali (Akbar) Akram

Functie: Voorzitter
Studierichting: Politieke wetenschappen VUB
Favoriete liberale denker: Amartya Sen

Ik ben Akbar, een student politieke wetenschappen aan de VUB. De reden dat ik bij LVSV ben begonnen, is omdat ik in het middelbaar NCZ heb gevolgd. Wat ertoe leidde dat ik filosofen als Kant, Amartya Sen en John Rawls heb leren kennen. Liberale filosofen die de basis vormen van het LVSV. Als je ze niet kent, niet getreurd. LVSV is een leerschool, dag in dag uit leren we nieuwe dingen en niemand (zelfs de voorzitter) weet alles. Laten we samen de wereld ontdekken, jullie voorzitter Akbar.

Rias Smismans

Functie: secretaris, webmaster, sportpraeses
Studierichting: BA3 communicatiewetenschappen VUB, voorbereidingsprogramma politieke wetenschappen VUB
Favoriete liberale denkers: Frédéric Bastiat, Milton Friedman

Ik ben Rias Smismans, secretaris, webmaster en sportpraeses van LVSV Brussel. Ik studeer communicatiewetenschappen en politieke wetenschappen aan de VUB. Verder ben ik ook student-ondernemer en ben hiervoor erkend door Start.Lab-Brussels. Vorig jaar was mijn eerste jaar bij LVSV. Toen heb ik veel bijgeleerd over onze mooie liberale ideologie. Ik hou niet echt van stempeltjes binnen het liberalisme aangezien we moeten omarmen wat ons verbindt in plaats van verschillen te zoeken, maar ik beschouw mezelf als een vrijemarktaanhanger en ethisch progressief. Als je graag enkele van mijn standpunten wilt weten, mag je me altijd aanspreken voor een discussie.

Jutta Kempeneer


Functie: PR-verantwoordelijke, lustrumverantwoordelijke, ledenverantwoordelijke, webmaster
Studierichting: Master Bedrijfskunde, VUB
Favoriete liberale denkers: John Stuart Mill, David Hume (gedeeltelijk)

Ik zie mijzelf als humanist en vind dat het liberalisme hier een grote rol in speelt. Ik geloof dat enkel wanneer het individu zelf gelooft dat het bestaansrecht heeft om zijn eigen verantwoordelijkheid te nemen in zijn leven, men zijn eigen vrijheid kan nastreven en beleven. Ik heb een zeer open kijk op de wereld en sta dan ook steeds open voor gelijkwaardige debatten die het gemeenschappelijk belang in het achterhoofd houdt. Bij LVSV word ik uitgedaagd om de verschillende standpunten in het liberalisme in de ogen te kijken en te debatteren over de toekomstige mogelijkheden die het liberalisme heeft.

Alexander De Vroede

Functie: vicevoorzitter, politiek secretaris
Studierichting: Rechten, Vrije Universiteit Brussel
Favoriete liberale denker: John Stuart Mill

Als student publiek recht kom ik regelmatig in aanraking met concepten zoals rechtsbescherming van de burger tegenover de overheid. De idee dat de burger als individu moet worden beschermd is dan ook essentieel als liberaal. Bij het Liberaal Vlaams Studentenverbond wordt er getracht verder en dieper na te denken over dit soort zaken.

Lukas Huyssen

Functie: penningmeester
Studierichting: Toegepaste economische wetenschappen VUB
Favoriete liberale denker: Milton Friedman

Vorig jaar kwam ik in aanraking met LVSV en wist ik nog niet goed waar en hoe ik mij moest plaatsen binnen het liberalisme. Doormiddel van onze activiteiten en mij verder te verdiepen in de literatuur begon ik stilaan mijn stroming te vormen. Als klassiek liberaal ben ik vooral geïnteresseerd in de socio-economische aspecten van de samenleving. Ik ben voorstander van minder regulatie en meer vrije marktwerking. Het liberalisme heeft me heel wat verlichting bijgebracht. Het heeft me ook geleerd om andere mensen bijvoorbeeld niet meteen te beoordelen maar hun manier van denken te begrijpen

Axelle Bossuyt

Functie: Prosenior, vertrouwenspersoon
Studierichting: MA2 Internationaal en Europees Recht
Favoriete liberale denkers: Simone de Beauvoir, Adam Smith

Ik ben Axelle, prosenior en vertrouwenspersoon van LVSV Brussel. Ik beëindig dit jaar mijn studies Internationaal en Europees recht. Verder zet ik me ook in voor LVSV Nationaal en het Jeugdparlement Jeunesse. Ik vertoef ondertussen al enkele jaren bij het LVSV, waar ik niet alleen veel ben gegroeid als individu en liberaal, maar ik heb ook vele mooie vriendschappen eraan overgehouden. Ik kan me niet direct plaatsen binnen één stroming van het liberalisme, maar het humanisme en feminisme zijn twee onderdelen van deze stroming die me immens interesseren. Moest je me tegenkomen en zin hebben in een liberale babbel, spreek me zeker aan!

Lieven Van de Keere

Functie: politiek commissaris, hoofdredacteur Blauwzuur
Studierichting: Rechtspraktijk AP Hogeschool en gaststudent VUB
Favoriete liberale denker: Friedrich Hayek

Voor mij is LVSV eerst en vooral een leerschool waar je het liberalisme beter leert kennen in een aangenaame studentikoze sfeer. Als politiek commissaris ben ik dan ook verantwoordelijk voor de politiek-filosofische interne evementen en als zodanig erg betrokken bij de ideologische ontwikkeling.
Het liberalisme staat volgens mij voor de vrijheid van het individu en spontane orde in een open democratie.
Ik ben er zeker van dat zonder het LVSV ik niet zo zou zijn gegroeid. Daarom wil ik ook met veel plezier mijn ervaring en kennis doorgeven.