Over LVSV

Het Liberaal Vlaams Studentenverbond is een partij-onafhankelijke en consequent liberaal geïnspireerde politiek-filosofische studentenvereniging die reeds sinds 1930 actief is. In onze werking trachten wij studenten warm te maken voor het maatschappelijke debat, en kennis te laten maken met een filosofisch onderbouwd liberalisme. Eerder dan de praktijk en partij-politiek van alle dag, staan bij ons het maatschappelijke en ideologische debat centraal. Een pluralistische visie op de vrijheid van het individu, in alle facetten is hierbij een leidraad.

Gallery
Gallery
Gallery
Gallery